Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1973 | Advies inzake de eventuele opneming van een strafsanctie in de wet minimumloon en minimum vakantiebijslag

Advies inzake de eventuele opneming van een strafsanctie in de wet minimumloon en minimum vakantiebijslag

Adviesnr. 1973/03 - 16 maart 1973

Onderbetaling in bepaalde secties van het bedrijfsleven komt vaak voor .
De vraag is of als het effect van voorlichting onvoldoende is, een strafsanctie alsnog moet worden ingevoerd.

Download:Volledig advies (534 kB)

De door de Loontechnische Dienst geconstateerde omvangrijke onderbetaling (vrouwenarbeid), wordt door de raad betreurd.
Een strafsanctie acht hij, o.m. gezien de moeilijkheid van opsporing, onmogelijk.
Beter is voorlichting aan betrokkenen. Na evaluatie van het effect van deze voorlichting, wil de raad zich nog wel eens in de kwestie verdiepen.