Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1973 | Advies inzake de inschakeling van de gehuwde vrouw in het arbeidsproces

Advies inzake de inschakeling van de gehuwde vrouw in het arbeidsproces

Adviesnr. 1973/02 - 13 februari 1973

Vergroting van het aanbod van gehuwde vrouwen op de arbeidsmarkt, kan niet uitsluitend worden gewaardeerd als een noodzakelijke tegemoetkoming aan de onbeantwoorde vraag naar werknemers, maar moet worden gezien in het licht van de wensen van een groeiend aantal gehuwde vrouwen voor een plaats op de arbeidsmarkt.

Download:Volledig advies (710 kB)

Inhoud:

1. Inleiding
2. Deelneming van de gehuwde vrouw aan het arbeidsproces
3. De vraag naar gehuwde vrouwelijke werknemers
4. Omstandigheden die de deelneming van de gehuwde vrouw aan het arbeidsproces belemmeren
5. Verruiming van mogelijkheden tot deelneming aan het arbeidsproces voor gehuwde vrouwen
6. Samenvatting (Conclusies en aanbevelingen)