Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1973 | Advies inzake de rechtstreekse verkiezing van de besturen van bedrijfslichamen en van de leden van de Sociaal-Economische raad

Advies inzake de rechtstreekse verkiezing van de besturen van bedrijfslichamen en van de leden van de Sociaal-Economische raad

Adviesnr. 1973/01 - 16 februari 1973

Reden van de adviesaanvraag is het torpederen van het ontwerp van wet tot wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie mei/juni 1970 - strekkende tot de invoering van rechtstreekse verkiezingen van besturen van bedrijfslichamen - het 'amendement Geurtsen', dat de minister het wetsontwerp deed intrekken.

Download:Volledig advies (1489 kB)

Deze wil vermijden dat door rechtstreekse verkiesbaarheid 'ongeorganiseerden' de dienst gaan uitmaken.
Met name de eis van deskundigheid op allerhand terrein (vooral waar het de SER betreft), noopt tot een weloverwogen samenstelling. Ook de kroonleden worden mede op die grond benoemd. Verder dient te worden voldaan aan de eis van representativiteit.
De raad doet een poging een kiesstelsel uit te werken.