Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1972 | Advies inzake het minimumloon

Advies inzake het minimumloon

Adviesnr. 1972/17 - 20 oktober 1972

Routine, 3-jaarlijks verzoek over eventuele wenselijkheid van een bijzondere verhoging van het minimumloon.
Verder de vraag of het minimumloon zo nodig op kortere termijn kan worden aangepast en of strafsancties kunnen worden toegepast bij onderbetaling.

Download:Volledig advies (1837 kB)

De raad, op twee minderheden na, is van mening dat geen verdere verhogingen in het minimumloon mogen doorwerken dan de 400 gulden uitkering die in vrijwel alle ondernemingen is betaald.
De raad geeft hiervoor een 7-tal motieven, zoals het opjagen van loonschalen c.q. inkomensnivellering, ontwrichting systemen van prestatiebeloning, internationale concurrentiepositie etc.