Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1972 | Advies inzake een beroepsrecht van werknemers

Advies inzake een beroepsrecht van werknemers

Adviesnr. 1972/16 - 13 oktober 1972

Het beroepsrecht kan worden beschouwd als een afronding van de nu in de Wet op de ondernemingsraden neergelegde medezeggenschapsgedachte.
De invoering mag geen nadelige gevolgen hebben voor de besluitvaardigheid van de onderneming en voor het bieden van zekerheid aan personen betrokken bij de onderneming.

Download:Volledig advies (1281 kB)

De Raad is voorstander van invoering van het beroepsrecht wat betreft art. 25 lid 1 van de bestaande Wet op de ondernemingsraden.
De Raad is echter verdeeld of dit recht ook moet gelden voor art. 26 lid 1.
Een minderheid meent van niet.
De Ondernemingskamer wordt competent geacht.