Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1972 | Rapport van de Commissie Economische deskundigen met het commentaar van de Raad

Rapport van de Commissie Economische deskundigen met het commentaar van de Raad

Adviesnr. 1972/15: 20 oktober 1972 (Commissie Economische deskundigen)

De commissie signaleert hernieuwde expansie van de wereldhandel met name opleving in West-Duitsland. In Nederland blijft de werkloosheid (115.000) een probleem. Opmerkelijk is de sterke stijging van de arbeidsproductiviteit waardoor de loonkosten per eenheid produkt minder sterk stijgen.

Download:Volledig rapport (775 kB)

Investeringen (ook van de overheid) zijn op een dieptepunt. De betalingsbalans toont een overschot op de lopende rekening van 1.2 miljard gulden. Voor 1973 wordt evenwicht verwacht. Cao lonen zouden 3 à 3,5% (exclusief indexering) omhoog kunnen.
Mocht achteraf een hogere arbeidsproductiviteit vastgesteld worden dan moet dat eigenlijk in de lonen tot uiting kunnen komen. 
Tenslotte blijft de inflatiebestrijding de aandacht eisen. Het is wenselijk dat ook het buitenland daar wat aan doet.