Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1972 | Advies over het wetsontwerp begeleiding van spaarloon op het terrein van de belasting- en premieheffing

Advies over het wetsontwerp begeleiding van spaarloon op het terrein van de belasting- en premieheffing

Adviesnr. 1972/13 - 18 augustus 1972

Wat zijn de gevolgen voor het terrein van de sociale verzekering van eventuele wettelijke maatregelen, ter bevordering van besparingen door middel van gehele of gedeeltelijke vrijstelling van belastingen en premies, over het bespaarde deel van het (loon)inkomen.

Download:Volledig advies (1958 kB)

De raad staat onder meer uitvoerig stil bij de blokkerings- c.q. deblokkeringssystemen voor wat betreft de consequenties ten aanzien van de sociale verzekeringen.
Hierop wil de raad in een later stadium terugkomen, als ervaring is opgedaan. Voorlopig is het dan ook juister het spaarloon niet in het indexcijfer van de regelingslonen op te nemen.