Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1972 | Voorstel van de commissie van de Europese Gemeenschappen voor een beschikking van de Raad tot invoering van een gemeenschappelijk stelsel van heffingen voor het gebruik van de verkeerswegen

Advies inzake het voorstel van de commissie van de Europese Gemeenschappen voor een beschikking van de Raad tot invoering van een gemeenschappelijk stelsel van heffingen voor het gebruik van de verkeerswegen

Adviesnr. 1972/12 - 26 juni 1972

Over de theoretische en praktische problemen van de verschillende stelsels van heffingen op het gebruik van wegen.

Download:Volledig advies (885 kB)

Het gaat niet alleen om dekken van uitgaven voor onderhoud/uitbreiding infrastructuur maar evenzeer om 'besturing' van het verkeer bijv. rail- in plaats van wegverkeer.
Aandacht is er voor: bevordering optimaal gebruik van wegen, het financieel evenwicht en het conflicteren van doelstellingen.