Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1972 | Adviezen inzake een suppletieregeling als instrument van arbeidsmarktbeleid

Adviezen inzake een suppletieregeling als instrument van arbeidsmarktbeleid

Adviesnr. 1972/10 - 13 juni 1972

Advies omtrent wettelijke maatregelen die er op gericht zouden moeten zijn, bepaalde belemmeringen tegen het aanvaarden van werk door onvrijwillig werklozen weg te nemen.

Download:Volledig advies (1627 kB)

Suppletie kan dienen in de volgende gevallen:
Werknemer bereidt zich via scholing voor op een andere functie, tijdens omscholing zowel als in nieuwe functie kan suppletie worden gegeven;
Tijdens inwerkperiode tegen verminderde beloning;
Bij aanvaarding van blijvend lager loon dan  in de laatst beklede (vóór WW) functie, hier is suppletie een soort gewenningstoeslag;
In het algemeen bij werk van tijdelijke aard dat minder betaald wordt dan gangbaar (behalve seizoenarbeid).

De suppletie duurt zolang de WW-WWV duurt.