Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1972 | Tweede advies over de programmering van de sociale verzekering op middellange termijn

Tweede advies over de programmering van de sociale verzekering op middellange termijn

Adviesnr. 1972/08 - 26 mei 1972

Advies over verdere programmering mede gelet op hetgeen te dien aanzien in het regeerakkoord is bepaald.

Download:Volledig advies (1620 kB)

In het advies behandelt de raad:
De mogelijkheden voor de periode 1972 t/m 1975.
De feitelijke uitkomsten over 1970 en 1971 in vergelijking met de raming.
De prognose van de premieontwikkeling bij ongewijzigd beleid in de periode 1972 t/m 1975.
De beschikbare ruimte bij ongewijzigd beleid en de verlangens tot uitbreiding van de sociale verzekering.
De hoofdlijnen van het in de periode 1972 t/m 1975 te voeren beleid (met als meest urgent: verhoging AOW/AWW uitkering tot niveau minimumloon, invoering AAW en invoering verplichte aanvullende pensioenverzekering voor werknemers).
De in 1972 te treffen maatregelen.