Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1972 | 17de halfjaarlijks economisch rapport

17de halfjaarlijks economisch rapport

Adviesnr. 1972/07 - 19 mei 1972

Het is afgelopen met de verbetering van de Nederlandse concurrentiepositie, die met name in 1970, mede onder invloed van de revaluatie van de DM, mogelijk was.
Het CPB ziet een vermindering van de groei van de wereldhandel van 6,5 naar 6%.

Download:Volledig rapport (790 kB)

De raad constateert dat Nederland niet langer een goedkoopte-eiland is. Qua kosten is met name sinds 1971 een neiging tot vooroplopen onmiskenbaar.
Helaas is 'gewenning' aan nogal forse loonsverhogingen ontstaan. In de volgende 2 à 3 jaar moet het stijgingspercentage van de loonsom worden teruggedrongen naar hoogstens 8% (en de prijsstijging naar 3 à 4%).
De autonome afwentelingsinflatie (vooral ten gevolge van de sterke nominale groei van de 'collectieve bestedingen' overheidsuitgaven en sociale verzekeringen), is voor de raad een onverwacht vraagstuk.