Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1972 | Ontwerp voor een 3e richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen inzake juridische fusies van Naamloze vennootschappen, welke plaatsvinden binnen de grenzen der afzonderlijke lidstaten

Advies inzake een ontwerp voor een 3e richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen inzake juridische fusies van Naamloze vennootschappen, welke plaatsvinden binnen de grenzen der afzonderlijke lidstaten

Adviesnr. 1972/06 - 19 mei 1972

Het vennootschapsrechtelijke aspect van een en ander is net behandeld in het rapport van de door de minister van Justitie ingestelde Commissie Vennootschapsrecht (Staatsuitgeverij:5-7-71).

Download:Volledig advies (747 kB)

De raad volstaat daarom in hoofdzaak met een beschouwing over artikel 6, dat voorschriften geeft voor informatie en consultatie van de werknemers van fuserende vennootschappen.
De raad vindt dat een minimumvoorschrift zonder enige sanctie.
Hij beveelt onder meer een openbare berisping aan, zoals in Nederland mogelijk is.