Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1972 | Advies inzake vorming en scholing van ondernemingsraadsleden

Advies inzake vorming en scholing van ondernemingsraadsleden

Adviesnr. 1972/05 - 19 mei 1972

Medezeggenschap in ondernemingen met minder dan 100 werknemers.
Het onderhavige advies gaat over de financiering (door middel van aan werkgevers op te leggen heffingen) van vorming en scholing van ondernemingsraadsleden.

Download:Volledig advies (930 kB)

De SER dient daarbij penningmeester te zijn.
De raad bekijkt:
- De algemeen gerichte vormings- en scholingsactiviteiten;
- Omvang en aard van de basiscursus;
- Gemeenschappelijk Begeleidingsinstituut Ondernemingsraden GBIO;
- Financiering;
- Bezwaren van de Federatie Metaal- en Electrotechnische Industrie.