Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1972 | Advies met betrekking tot het voorontwerp van een wet inzake bodemverontreiniging

Advies met betrekking tot het voorontwerp van een wet inzake bodemverontreiniging

Adviesnr. 1972/03 - 21 april 1972

De voorgenomen wettelijke regeling kan economische gevolgen voor het bedrijfsleven op het gebied van de verwerking van industriële afvalstoffen met zich meebrengen.

Download:Volledig advies (1208 kB)

Inhoud:

1. Inleiding
2. Enige algemene aspecten 
    a. Eenheid van beleid 
    b. Methoden van kostenbepaling 
    c. Voorafgaand overleg
3. Begripsbepalingen
4. Verdeling van de bevoegdheden: centralisatie/decentralisatie
5. De raad inzake de bodemverontreiniging (in te stellen orgaan)
6. Huishoudelijke en andere afvalstoffen
7. Het beperken van het ontstaan van afvalstoffen (art. 42)
8. Financiële bepalingen.