Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1972 | Advies inzake een ontwerp-arbeidsbesluit jeugdigen

Advies inzake een ontwerp-arbeidsbesluit jeugdigen

Adviesnr. 1972/02 - 9 maart 1972

Het wordt wenselijk geacht verschillende bepalingen van het arbeidsbesluit met betrekking tot de arbeid van jeugdige personen en van vrouwen te wijzigen.

Download:Volledig advies (1656 kB)

De commissie is het eens met de regering dat het Arbeidsbesluit 1920 sterk verouderd is. De ontwerp-wet wordt artikelsgewijs doorgewerkt.