Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1971 | Advies inzake versterking van het mededingingsbeleid

Advies inzake versterking van het mededingingsbeleid

Adviesnr. 1971/24 - 17 december 1971

De minister heeft naar aanleiding van het interimadvies van 16 oktober 1970 inzake het gedetailleerde loon- en prijsbeleid als instrument van conjunctuurbeleid, advies gevraagd over de versterking van de concurrentie door middel van een stringentere toepassing van de Wet economische mededinging.

Download:Volledig advies (881 kB)

De Raad stemt in met de gedachte, dat het redelijk is om de prijsontwikkeling binnen de perken te houden. De Raad heeft er ook begrip voor dat de aandacht van de minister zich richt op de mogelijkheden binnen de Wet economische mededinging.
De mogelijkheden voor een effectief en slagvaardig beleid acht de Raad echter beperkt.
Een extra complicatie is de vraag of in een bepaald geval van parallel gedrag inderdaad van een economische machtspositie kan worden gesproken en welke ondernemingen daar dan bij betrokken zouden zijn.