Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1971 | Interimadvies inzake de financiële positie van werkende jongeren

Interimadvies inzake de financiële positie van werkende jongeren

Adviesnr. 1971/22 - 19 november 1971

De raad wordt het complexe vraagstuk voorgelegd, dat ontstaat bij de realisering van het beleidsplan jegens werkende jongeren van 15, 16 en 17 (Nota inzake onderwijs- en arbeidsmaatregelen voor werkende jongeren, Tweede Kamer 1970-1971, 10904).

Download:Volledig advies (837 kB)

Inhoud:

- Inleiding,
- Positie van werkende jongeren,
- Financiële gevolgen van de wijziging in de positie van de werkende jongeren: stage-vergoeding,
- Verlening kinderbijslag en kinderaftrek aan de ouders.
- Interimvoorzieningen: algemeen, het karakter van de interimvoorziening, uitvoering en financiering van de interimvoorziening.