Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1971 | Advies inzake wettelijke maatregelen ter bevordering van het ordelijk economisch verkeer

Advies inzake wettelijke maatregelen ter bevordering van het ordelijk economisch verkeer

Adviesnr. 1971/21 - 15 oktober 1971

Op 15 februari 1967 verscheen het rapport van de commissie Ordelijk Economisch Verkeer, de Commissie Zijlstra'.
Het rapport is samengevat in de adviesaanvraag. Hierin wordt ordelijk economisch verkeer beschreven als gedrag van deelnemers dat 'gezonde' mededinging niet belemmert.

Download:Volledig advies (1973 kB)

De raad vindt deze beschrijving voor een wetgever onhanteerbaar. Een 'injunction' als sanctie heeft in Nederland onvoldoende gewicht.

In zijn analyse gaat de raad uit van reeds bestaande regels als uitverkopenwet, ontwerp-wet prijsbekendmakingen en zaken als broodoorlogen. Het begrip van de Commissie Zijlstra, 'onbehoorlijk' vervangt de raad door 'ongeoorloofd' wat al hoop geeft om problemen voortvloeiend uit onordelijkheid wettelijk aan te pakken.
Als bijlage geeft hij een aantal bepalingen die een idee moeten geven hoe men zich een regeling tegen ongeoorloofde mededinging moet voorstellen. Hierbij is onder meer geput uit het Unieverdrag van Parijs, dat door de meeste aangesloten landen in hun wetgeving is opgenomen. Consumentenaspecten van het vraagstuk van het ordelijk economisch verkeer komen aan de orde in bijlage II.