Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1971 | Advies inzake een readaptatiefonds c.q. een Nederlandse herstructureringsinstelling

Advies inzake een readaptatiefonds c.q. een Nederlandse herstructureringsinstelling

Adviesnr. 1971/20 - 17 september 1971

Advies naar aanleiding van de in maart 1970 door de minister zonder portefeuille aan de Nationale Raad van Advies inzake hulpverlening aan minder ontwikkelde landen (N.A.R.), gestelde vragen over de mogelijkheid en wenselijkheid van een readaptatiefonds.
Deze vragen zijn in overleg met de minister van Economische Zaken ook aan de raad gesteld.

Download:Volledig advies (1168 kB)

De studie is met NAR gecoördineerd en er blijken geen belangrijke verschillen van inzicht te bestaan.
Het idee van een readaptatiefonds is gebaseerd op de gedachte dat een rechtvaardigere internationale arbeidsverdeling en daarmee betere afzetmogelijkheden voor de ontwikkelingsland noodzakelijk is.

Het interimadvies van de raad van 19 februari 1971 (als aanhangsel opgenomen) stelt dat waar de invloed van concurrentie uit ontwikkelingslanden geleidelijk is, geen readaptatiefonds nodig is. Wel als een plotselinge verstoring van een bedrijfstak optreedt.
Op dat gebied is echter nog geen ervaring. De gevolgen van de per 1 juli 1971 ingaande tariefpreferentie voor ontwikkelingslanden zijn dus niet te berekenen.
Toenemende concurrentie vanuit die landen is maar één van de factoren die aanpassing van bepaalde economische sectoren in Nederland eisen. Andere zijn bijvoorbeeld : technologie gewijzigd consumptiepatroon, etc.
De raad meent dat zo'n instelling een zeer nuttige functie zal vervullen.