Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1971 | Advies inzake het Arbeidsbureau nieuwe stijl

Advies inzake het Arbeidsbureau nieuwe stijl

Adviesnr. 1971/19 - 13 juli 1971

Advies uitgebracht door de Raad voor de Arbeidsmarkt. De raad acht taakstelling, bemanning en outillage van het bestaande Gewestelijk Arbeidsbureau in diverse opzichten inadequaat.

Download:Volledig advies (787 kB)

Wijzigingen zijn nodig om op maatschappelijke behoefte en veranderingen daarin, te kunnen reageren en als centrale instantie te kunnen fungeren voor alle arbeidsmarktactiviteiten en -vraagstukken in het betreffende gewest.

De raad is van oordeel dat in het streven naar een actief, modern arbeidsmarktbeleid, het GAB de belangrijkste exponent vormt in de uitvoering van dit beleid. Er moeten naar het oordeel van de raad op korte termijn maatregelen worden getroffen, die kunnen leiden tot aanpassing van het huidige arbeidsbureau tot een modern en effectief arbeidsmarkt-informatiecentrum. De raad geeft vervolgens een aantal ideeën voor aanpassing.