Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1971 | Rede van de voorzitter, drs. J.W. de Pous, uitgesproken op vrijdag 2 juli 1971 bij de opening van het nieuwe gebouw van de raad

Rede van de voorzitter, drs. J.W. de Pous, uitgesproken op vrijdag 2 juli 1971 bij de opening van het nieuwe gebouw van de raad

Adviesnr. 1971/18 - 2 juli 1971

Na in het kort toch te hebben gezegd wat hij 'zou hebben gezegd' over het nu 'helaas met de grond gelijk gemaakte etablissement' en zijn bewoners, noemt De Pous reden en oorsprong van de raad.

Download:Rede voorzitter (1177 kB)

Hij toont aan dat waar er altijd wel wat aan de maatschappij schort, de raad het aangewezen instituut is om maatschappijkritiek te kanaliseren en om verbeteringen aan te brengen.
Hij noemt als voorbeelden: herziening van vennootschapsrecht, fusiegedragsregels, de halfjaarlijkse economische rapporten die een leidraad zijn bij het bereiken van nieuwe cao's, het advieswerk ten behoeve van de opbouw van het stelsel van sociale zekerheid. Tenslotte maakt De Pous zich zorgen over het egoïstische monetaire gedrag van staten bij het opbreken van Bretton Woods.

Het andere aspect van de raad, hoofd van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, is minder ontwikkeld dan verwacht. Men moet zich daar niet al te druk over maken. Bovendien heeft de raad alleen een instigerende en financieel controlerende taak. De schappen zijn verder autonoom.