Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1971 | Advies over de samenstelling van de Kamers van Koophandel en Fabrieken in de zittingsperiode 1972-1976

Advies over de samenstelling van de Kamers van Koophandel en Fabrieken in de zittingsperiode 1972-1976

Adviesnr. 1971/17 - 9 juni 1971

Advies van de Commissie Samenstelling Kamers van Koophandel.

Download:Volledig advies (497 kB)

Als bij voorgaande adviezen gaat het om:
a. bepaling van totaal aantal leden voor elke kamer;
b. aanwijzing van de takken van handel en nijverheid, waarvoor leden in de kamer zitting hebben;
c. bepaling van de aantallen leden, die voor elk der aangewezen takken van handel en nijverheid zitting hebben;
d. bepaling van de aantallen leden, onderscheidenlijk voortkomend uit de kring der ondernemingen op het gebied van midden- en kleinbedrijf en uit de kring der overige ondernemingen;
e. de bepaling van de aantallen leden, onderscheidenlijk voortkomend uit de kring der ondernemers en uit de kring der werknemers.

Als eerder heeft de commissie zich in de eerste plaats willen doen inlichten door de kamers zelf. Deze bleken daar niet erg warm voor te lopen. Sommige kamers gaven zelfs geen antwoord, andere gaven domweg een lijst van aantallen.