Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1971 | 16de Halfjaarlijks economisch rapport

16de Halfjaarlijks economisch rapport

Adviesnr. 1971/15 - 9 juli 1971

Dit advies houdt zich bezig met het terugdringen van de inflatie- en overbestedingsprocessen in 1971 en 1972. Dat is tegen de internationale stroom oproeien.

Download:Volledig advies (1091 kB)

De raad gaat er van uit dat revaluatie niet mag plaatsvinden.
Maatregelen in zo'n situatie moeten er voor zorgen dat de kosten per eenheid produkt hier te lande minder stijgen dan in het concurrerende buitenland.
De (structurele) belastingdruk, uitgedrukt in procenten van het nationale inkomen, komt op ongeveer 28,3. De sociale premiedruk gaat op die basis van 17½ naar 18,1.
De 'Wiebeltax' blijft een nuttig instrument.
Zie ook 1971/11: Sociaal-Economisch beleid op middellange termijn.