Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1971 | Tweede Interimadvies inzake het loon- en prijsbeleid als instrument van conjunctuurbeheersing

Tweede Interimadvies inzake het loon- en prijsbeleid als instrument van conjunctuurbeheersing

Adviesnr. 1971/14: 25 juni 1971

De raad vindt het hoog tijd, te komen tot vormgeving en institutionalisering van het loon- en prijsbeleid. Anders kan men verder wel afzien van enig conjunctuurbeleid. Puur monetair en budgettair conjunctuurbeleid werkt discriminatoir en uiteindelijk verlammend.

Download:Volledig advies (540 kB)

Wel moet men loon- en prijsbeleid in relatie zien tot het gehele beleid. Als er een groter aandeel van de collectieve voorzieningen in het nationale produkt verlangd wordt dan wordt de loonpolitieke speelruimte kleiner. De raad staat stil bij het vraagstuk van medewerking van het bedrijfsleven, bij zijn periodieke economische adviezen en bij het gevaar dat de raad een onderhandelingsplatform wordt als gevolg van zijn eigen uitspraken.
Zie 1970/13, het gedetailleerd loon- en prijsbeleid als instrument van conjunctuurbeheersing.