Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1971 | Instelling van een commissie van onderzoek naar de totstandkoming en de gevolgen van fusies

Advies inzake de instelling van een commissie van onderzoek naar de totstandkoming en de gevolgen van fusies

Adviesnr. 1971/13 - 21 mei 1971

Men is blij met de zogenaamde 'fusiegedragsregels' vervat in advies 1970/01 en vraagt nu advies (over de inwerkingstelling van het syteem van de ontworpen gedragsregels), om te adviseren over de suggestie tot instelling van een procedure tot melding bij de overheid van fusies op basis van vrijwilligheid over de denkbeelden inzake de instelling van een commissie van onderzoek naar de totstandkoming en de gevolgen van fusies.

Download:Volledig advies (1221 kB)

De raad is het met de regering eens dat het wenselijk is dat in brede kring opheldering komt over fusies, wijze van totstandkoming van fusies en de gevolgen van fusies.
Hij is het ook eens met de opzet van zo’n commissie over de beperking van het aantal leden, deskundigheid, hoedanigheid van de leden (vertrouwensmannen van werkgevers en werknemers plus kroonleden), en de taakomschrijving van de instellingswet.
Wel heeft de raad z'n twijfels aangaande de resultaten van het te verrichten omvangrijke onderzoek.
In tegenstelling tot de regering wil de raad een verschijningsplicht (plus antwoordplicht) in de instellingswet opnemen, die ingeval van nood kan worden gehanteerd. Soorten van bedrijfsgeheimen, commerciële en technische, verdelen de raad.