Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1971 | Advies inzake coördinatie van de aanpassingssystematiek ten aanzien van sociale uitkeringen en minimumloon

Advies inzake coördinatie van de aanpassingssystematiek ten aanzien van sociale uitkeringen en minimumloon

Adviesnr. 1971/12 - 21 mei 1971

Het oordeel van de raad wordt gevraagd over een nieuw stelsel van aanpassingen.
Aanpassing per 1 januari en per 1 juli. Deze aanpassingen vinden plaats op grond van de index-ontwikkeling van april tot oktober en van oktober tot april. Het oordeel van de raad wordt tevens gevraagd over het te gebruiken indexcijfer der regelingslonen.

Download:Volledig advies (831 kB)

De raad vindt dat de mogelijkheid tot tussentijdse herziening slechts in uitzonderlijke gevallen moet plaatsvinden.
Bijvoorbeeld bij zodanig hoge loonstijgingen in het bedrijfsleven, waardoor het indexcijfer van de lonen erg snel stijgt.
Dit zou dan het karakter hebben van een tijdelijke toeslag. De tijdelijke toeslag zou niet met terugwerkende kracht moeten worden verleend, omdat de doorzichtigheid van het voorgestelde systeem vermindert en de aan het huidige stelsel klevende administratieve bezwaren herleven.