Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1971 | Advies inzake een wettelijke regeling kinderopvangmogelijkheden.

Advies inzake een wettelijke regeling kinderopvangmogelijkheden.

Adviesnr. 1971/10 - 13 april 1971

De Raad voor de Arbeidsmarkt concludeert dat kinderopvangmogelijkheden in het arbeidsmarktbeleid van belang zijn en dat de overheid moet bevorderen dat belemmeringen voor vrouwen die willen gaan werken, worden weggenomen.

Download:Volledig advies (1159 kB)

Op grond van de destijds geldende opvattingen vond de SER in het advies 1966/15 dat jonge kinderen bij hun moeders hoorden en dat kinderen alleen bij sociale of pedagogische indicatie naar de crèche zouden moeten.

COP/SER en het Gemeenschappelijk Instituut voor Toegepaste Psychologie signaleren in hun rapport uit 1968, 'Het bedrijf en de werkende gehuwde vrouw', een behoorlijk animo bij vrouwen om weer te gaan werken.
De Raad constateert nu dat er geen juridisch-technische reden bestaat om kinderopvang in een wettelijke regeling om te zetten, maar dat het uit oogpunt van doelmatigheid wel aanbeveling verdient.