Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1971 | Advies inzake het eerste rapport van de Commissie Harmonisatie Studiesteun

Advies inzake het eerste rapport van de Commissie Harmonisatie Studiesteun

Adviesnr. 1971/09 - 23 april 1971

De raad is van oordeel dat het vanuit het gezichtspunt van de kinderbijslagwetgeving en vanwege de coördinatie dientengevolge ook vanuit het gezichtspunt van de kinderaftrekregeling (IB), géén aanbeveling verdient de suggestie van de commissie-Van Dijck te volgen.

Download:Volledig advies (909 kB)

Derhalve moet worden teruggekeerd naar het systeem van vóór het rapport van de commissie Sassen, dat tot de gesignaleerde complicaties voor belanghebbenden en voor de afdeling Rijksstudietoelagen aanleiding heeft gegeven.
Van Dijck had dat probleem ingewikkelder in plaats van eenvoudiger gemaakt.