Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1971 | Advies inzake de bouwsomheffing

Advies inzake de bouwsomheffing

Adviesnr. 1971/08 - 19 maart 1971

De raad staat gereserveerd tegenover het voorstel van de minister om te komen tot een bouwsomheffing voor de sector utiliteitsbouw.

Download:Volledig advies (1469 kB)

Afgezien van bezwaren tegen het stelsel als zodanig, speelt hierbij in het bijzonder een rol, de overweging dat de raad er niet van overtuigd is, dat het afremmen van de utiliteitsbouw in een hausseperiode een juist middel is om een voldoende mate van continuïteit bij de woningbouw te verzekeren.
Dit eist systematisch onderzoek dat van zodanige importantie is, dat de raad sterk aandringt op een onderzoeksopdracht zodat hij daarover een advies kan uitbrengen.