Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1971 | Ontwerp-besluit tot opheffing van bijzondere arbeidsbescherming van vrouwen met gezinsverantwoordelijkheid

Advies inzake ontwerp-besluit tot opheffing van bijzondere arbeidsbescherming van vrouwen met gezinsverantwoordelijkheid

Adviesnr. 1971/07 - 1 maart 1971

Advies van de Commissie Arbeidswetgeving. Het ontwerp beoogt gelijkstelling van genoemde categorie met vrouwen en meisjes zonder gezinsverantwoordelijkheid.

Download:Volledig advies (285 kB)

De commissie is van mening dat het ontwerp rekening houdt met de veranderende sociale situatie van vrouwen in het emancipatieproces. Zie ook Advies 1966/15, vrouwenarbeid in Nederland.