Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1971 | Wetsvoorstel van de heer Vondeling c.s. tot wijziging van de kapitaaluitgaven publiekrechtelijke lichamen

Advies inzake het wetsvoorstel van de heer Vondeling c.s. tot wijziging van de kapitaaluitgaven publiekrechtelijke lichamen

Adviesnr. 1971/04 - 22 januari 1971

De heer Vondeling c.s. staan achter de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, die zich zeer scherp uit over de financiering van de gemeentelijke investeringen die door het rijk wordt bemoeilijkt.

Download:Volledig advies (667 kB)

In de Memorie van Toelichting schrijft Vondeling:
'Het rijk meet met 2 maten. Het is niet goed in te zien waarom het rijk de verantwoordelijkheid voor de eigen financiering zwaarder laat wegen dan die door de andere publiekrechtelijke lichamen.
'Als schaars kapitaal 'eerlijk' onder de behoeftigen dient te worden verdeeld'.
Vondeling legt het wetsvoorstel voor aan de raad alsmede aan verscheidene andere instanties.

De raad legt het hoe en waarom van de Wet kapitaaluitgaven publiekrechtelijke lichamen uit (kasgeldnormregime, 2 alternatieven uitzonderingsregimes) en spreekt z'n twijfels uit over de juistheid van Vondeling voorstel (met erkenning van het onbehagen dat leidde tot dat voorstel).
Hierbij staat de raad stil bij enige bezwaren verbonden aan het instrument van beleggingsdwang, gevolgen voor de renteontwikkeling, discriminerende aspecten, moeilijkheden bij regulering van de onderhandse markt, gevaar van langdurige toepassing van beleggingsdwang kans op uitwijken naar kredietverlening, danwel kredietopneming op korte termijn en doorkruising van de vrijmaking van het kapitaalverkeer in de EEG.