Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1971 | Advies over de ouderen in het arbeidsproces

Advies over de ouderen in het arbeidsproces

Adviesnr. 1971/02 - 10 december 1970

In advies 1969/01 is een aantal globale maatregelen genoemd ter bevordering van de werkgelegenheid van ouderen. Dit advies gaat dieper in op deze materie.

Download:Volledig advies (727 kB)

Naast een opsomming van door overheid (ook in de rol van werkgever) en bedrijfsleven te nemen maatregelen van praktische en ethische aard, bepleit de Raad voor de Arbeidsmarkt onder meer:  verdere bestudering van flexibiliteit in de pensioenleeftijd en het het vraagstuk van een 'portable pensioen' gedurende de carrière.
Het gaat er om: de bij het bedrijfsleven heersende mening, namelijk dat de oudere noodzakelijkerwijs minder waardevol zou zijn, weg te nemen.