Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1971 | Advies inzake verticale prijsbinding

Advies inzake verticale prijsbinding

Adviesnr. 1971/01 - 18 december 1970

De problematiek van de verticale prijsbinding. Uiteenlopende standpunten ten aanzien van de verticale prijsbinding. Beleidslijnen ten aanzien van de verticale prijsbinding.

Download:Volledig advies (1799 kB)

De meerderheid van de raad is het niet eens met het in de adviesaanvraag gestelde.

 'Door alle nadruk te leggen op de gevolgen van verticale prijsbinding voor de vrijheid van prijsconcurrentie, distributiesfeer en op de directe betekenis daarvan voor de consument, krijgt het probleem een eenzijdige belichting en ondergaat het een ontoelaatbare versmalling, waardoor aan een beleid dat door deze beperkte overwegingen is geïnspireerd, de nodige fundering ontbreekt'.