Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1970 | Advies inzake enkele problemen verband houdende met de wettelijke regeling van het minimumloon

Advies inzake enkele problemen verband houdende met de wettelijke regeling van het minimumloon

Adviesnr. 1970/08 - 19 juni 1970

Een drietal problemen eist de aandacht:
1. Moet het bestaande stelsel waarbij het minimumloon gekoppeld is aan de zogenaamde gemengde index (gemiddelde van index van regelingslonen en prijsindex) ,worden gehandhaafd of vervangen door een koppeling aan de index der regelingslonen?
2. Dient de wettelijke leeftijdsgrens van 24 jaar te worden verlaagd?
3. Dient de wet ook van toepassing te zijn op werknemers-kostwinners, die de leeftijd van 24 jaar nog niet hebben bereikt?

Download:Volledig advies (1651 kB)

Het advies is voorbereid door de commissie Ontwikkeling Nationale Economie.
Onder het hoofd standpunten komen aan de orde:
1. Aanpassingsmechanisme
2. Wettelijke leeftijdsgrens
3. Werknemers-kostwinners beneden de wettelijke leeftijdsgrens
4. Minimumloonregeling voor jeugdigen
5. Overige aspecten Alleen ten aanzien van het aanpassingsmechanisme weet de raad eenstemmigheid te bereiken: aanpassing volgens de index der regelingslonen.