Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1970 | Advies inzake het gedetailleerd loon- en prijsbeleid als instrument van conjunctuurbeheersing

Advies inzake het gedetailleerd loon- en prijsbeleid als instrument van conjunctuurbeheersing

Adviesnr. 1970/13: 16 oktober 1970

Om uit de impasse in het sociaal-economische overleg te geraken, heeft de raad in de zomer van 1970 besloten een onderzoek te doen naar het conjunctuurpolitieke instrumentarium.

Download:Volledig advies (948 kB)

De raad merkt op dat allengs een verandering van het denkpatroon is ontstaan waardoor men het idee kreeg, dat loonoverleg een zaak was voor de gezamenlijke centrale organisaties van het bedrijfsleven.
Dit bleek in de praktijk niet te werken. Na een schets van de concrete ontwikkeling na de tweede wereldoorlog (in vergelijking met concurrerende landen), volgt een overzicht van voorwaarden voor het voeren van een loonverschil en het daaraan verbonden prijsbeleid.
 
De raad concludeert dat moet worden gestreefd naar het ombuigen van het loon- en prijsbeleid van een gedetailleerd beleid naar een globaal beleid. Dit impliceert buiten werking stellen van art. 8 van de Wet op de loonvorming en het niet hanteren van het instrument van gedetailleerd ingrijpen in de prijsvorming, in de vorm van prijsvoorschriften voor afzonderlijke goederen en diensten.