Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1970 | Advies met betrekking tot de conjuncturele hantering van belastingtarieven

Advies met betrekking tot de conjuncturele hantering van belastingtarieven

Adviesnr. 1970/11 - 18 september 1970

Belastingen moeten meer in het conjunctuurbeleid betrokken worden. Variatie is tot nu toe nog onvoldoende.

Download:Volledig advies (745 kB)

De raad heeft door het CPB laten berekenen wat het gevolg van diverse verhogingen/verlagingen zou zijn en constateert dat om van enige betekenis te zijn, de omvang van de toegepaste instrumenten buitenproportioneel moet zijn.
Het pakket instrumenten moet dus zo uitgebreid mogelijk zijn om een gespreid gebruik mogelijk te maken. De legislatieve en administratieve afhandeling dient te worden versneld (buitenlandse voorbeelden als bijlage).

De raad kent de Wiebeltax binnen het begrotingsbeleid, gericht op beheersing van de conjunctuur, slechts een ondergeschikte betekenis toe en verwijst daarbij naar de CPB-tabellen.