Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1970 | Advies met betrekking tot de uitvoering van de IJkwet in het belang van de Nederlandse consument

Advies met betrekking tot de uitvoering van de IJkwet in het belang van de Nederlandse consument

Adviesnr. 1970/07 - 17 maart 1970

De vraag wordt gesteld of een verplichte keuring voor meetmiddelen op grond van de IJKwet noodzakelijk wordt geacht en of dat ook voor andere meetmiddelen moet worden ingevoerd.

Download:Volledig advies (743 kB)

Dit advies bevat een overzicht van meetmiddelen die van toepassing zijn op consumptie goederen in de ruimste zin.
Verder in hoeverre deze onder de IJkwet vallen - voor warmtehoeveelheidsmeters is toezicht door de Dienst van het IJkwezen zeer gewenst.
Keuring van bv taxameters heeft minder prioriteit.