Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1970 | Advies inzake een ontwerp-besluit tot wijziging van het landbouwveiligheidsbesluit

Advies inzake een ontwerp-besluit tot wijziging van het landbouwveiligheidsbesluit

Adviesnr. 1970/06 - 25 maart 1970

Met deze wijziging wordt beoogd arbeid in de landbouw waarbij van aanhangwagens e.d. voertuigen gebruik wordt gemaakt, zoveel mogelijk te beveiligen.

Download:Volledig advies (856 kB)

De commissie stemt in met de algemene strekking van het concept-besluit: het voorkomen van gevaren bij het gebruik van moderne landbouwtrekkers. De bepalingen van het landbouwveiligheidsbesluit van 1950 zijn nl. voornamelijk gericht op paardentractie.