Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1970 | Advies over de programmering van de sociale verzekering op middellange termijn

Advies over de programmering van de sociale verzekering op middellange termijn

Adviesnr. 1970/05 - 20 maart 1970

De raad geeft een analyse van de ontwikkeling van de premielasten in het verleden en van de te verwachten ontwikkeling bij ongewijzigd beleid. Uit de confrontatie van de totale lastenstijging en gevolgen van het realiseren van nog niet vervulde wensen, blijkt dat temporisering en het stellen van prioriteiten onvermijdelijk zal zijn

Download:Volledig advies (887 kB)

De raad kent de hoogste prioriteit toe aan verbetering van de pensioenvoorzieningen en in het bijzonder aan een structurele verhoging van de AOW/AWW-uitkeringen. Binnen welke termijn een en ander dient te worden gerealiseerd laat de raad in het midden.