Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1970 | Advies over de koppeling van leerovereenkomst en arbeidsovereenkomst

Advies over de koppeling van leerovereenkomst en arbeidsovereenkomst

Adviesnr. 1970/04 - 20 februari 1970

Er wordt advies gevraagd over het voorkomen van de schadelijke gevolgen van de koppeling van leerovereenkomst en arbeidsovereenkomst.

Download:Volledig advies (1550 kB)

A. Inleiding
B. Zuivere leerovereenkomsten en leerovereenkomsten met gemengd karakter
C. Handhaving van het gemengde contract
D. Het aangaan en de beëindiging van de leerovereenkomst
E. De financiering van de leerovereenkomst.

De raad beschouwt dit werkstuk als een interim-advies. Men mag aannemen dat in de toekomst zodanige principiële wijzigingen in de structuur van het voortgezet onderwijs zullen optreden, dat het thans voorgestelde wel achterhaald zal zijn.