Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1970 | Advies inzake wijziging van de pensioen- en spaarfondsenwet

Advies inzake wijziging van de pensioen- en spaarfondsenwet

Adviesnr. 1970/03 - 20 februari 1970

Er is alle reden voor een afzonderlijke bestudering van de mogelijkheden om tot verdergaande beveiliging van de PSW-pensioenen te komen. En met name aan verbetering van de PSW en haar uitvoeringspraktijk.

Download:Volledig advies (1776 kB)

De raad wijst er om te beginnen op dat deze materie buiten de verplichte sociale verzekering valt.
Werkgevers zijn niet verplicht hun personeel een (collectief) pensioenrecht te geven. Doen zij dit wel, dan zorgt de PSW ervoor dat de toezeggingen inderdaad kunnen worden opgeëist (voorschriften) ten aanzien van fondsvorming en dergelijke.