Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1970 | Advies inzake een voorwaardelijk arbeidsverbod voor 15-jarigen

Advies inzake een voorwaardelijk arbeidsverbod voor 15-jarigen

Adviesnr. 1970/02 - 20 februari 1970

Er moet en voorwaardelijk arbeidsverbod tot stand worden gebracht met een voorlopig karakter vooruitlopend op de invoering van een partiële leer- en vormingsplicht.

Download:Volledig advies (919 kB)

Overzicht van recente ontwikkelingen en verder:
algemeen voorwaardelijk arbeidsverbod voor 15-jarigen,
voorwaarden bij een voorwaardelijk arbeidsverbod voor 15-jarigen,
algemeen arbeidsverbod voor 14-jarigen,

Slotopmerking, waarin de raad aandringt op zo snel mogelijke met dit advies samenhangende wettelijke voorzieningen c.q. wetswijzigingen. Zo zal het mogelijk zijn per 1 augustus 1970 het besproken voorwaardelijke arbeidsverbod voor 15-jarigen en het algemeen arbeidsverbod voor 14-jarigen in werking te laten treden. Benodigde aanvulling in de onderwijssfeer, in het bijzonder wat betreft verlenging van de leerplicht en een gefaseerde invoering van een partiële onderwijs(vormings)plicht.