Home | Publicaties | SER-adviezen | 1970 - 1979 | 1970 | Eerste advies inzake gedragsregels in acht te nemen bij het tot stand komen van fusies

Eerste advies inzake gedragsregels in acht te nemen bij het tot stand komen van fusies

Adviesnr. 1970/01 - 30 januari 1970

De raad ontwerpt een stelsel van regels die niet op wettelijke grondslag rusten, maar die tot stand worden gebracht door een besluit van de raad. Dit houdt in, de instelling van een Commissie Fusiegedragsregels die met zekere controle op de naleving belast is. Hiervoor is instemming nodig van de in de SER vertegenwoordigde organisaties.

Download:Volledig advies (1776 kB)

De raad kiest deze benadering om een aantal redenen:
In ons land is geen ervaring met dit soort regels en het lijkt de raad het beste om te beginnen met ervaring op te doen op informele wijze. Verder wordt hier geen handelend optreden van regering en Staten-Generaal vereist.

Dit 1e advies, mocht het het fiat van de minister krijgen, is dan ook eigenlijk meer gericht tot de betrokken maatschappelijk organisaties dan tot de overheid.