Home | Publicaties | SER-adviezen | 1960 - 1969 | 1969 | Voorontwerp van wet tot jaarlijkse bijstelling van de tarieftabellen van de inkomsten- en loonbelasting

Advies inzake het voorontwerp van wet tot jaarlijkse bijstelling van de tarieftabellen van de inkomsten- en loonbelasting

Adviesnr. 1969/20 - 19 december 1969

Hoewel de minister de raad niet wil lastig vallen (in antwoord op kamervragen terzake: 'het betreft niet een maatregel die in het bijzonder het bedrijfsleven raakt'), acht de raad het voornemen van zodanig belang dat hij zijn beschouwingen over deze maatregel, die zijn volledige instemming heeft, onder de aandacht wil brengen.

Download:Volledig advies (1595 kB)

Stilgestaan wordt bij budgettaire consequenties. Het EEG-aspect blijft buiten beschouwing.
Ten slotte gaat de raad in op enkele technische aspecten.