Home | Publicaties | SER-adviezen | 1960 - 1969 | 1969 | Advies inzake de herziening van het ondernemingsrecht

Advies inzake de herziening van het ondernemingsrecht

Adviesnr. 1969/14 - 19 september 1969

Eerst een algemene beschouwing,
gevolgd door voorstellen van het Rapport-Verdam,
ten slotte uiteenzetting van de opvatting van de Raad over de structuurwijziging.

Download:Volledig advies (612 kB)

Aanleiding is het Rapport-Verdam (zie Herziening Ondernemingsrecht). Onderwerpen:

I. Binnen bestaande structuur van de NV., 
1. Recht van de algemene vergadering van aandeelhouders op inlichtingen,
2. Bevoegdheid van bestuur en commissarissen om de algemene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen,
3. De positie van certificaathouders,
4. Taakomschrijving,
5. Publicatie van personalia,
6. Leeftijdsgrens commissarissen.
   
II. Met wijziging van de structuur van de NV:
A: Geldend voor alle NV's:
7. Mogelijkheid van gemeenschappelijk vergaderen algemene vergadering van aandeelhouders met de OR, geldend alleen voor open NV's en holdings van open NV's,
8. Verplichte instelling raad van Commissarissen
9. Duur zittingsperiode Commissarissen
10. Hun tussentijdse schorsing en ontslag,
11. Hun bevoegdheden
12. Hun benoeming : een soepele overgangsregeling zal nodig zijn

Ten slotte wijst de raad op de interim-formalisering van het vennootschapsrecht.