Home | Publicaties | SER-adviezen | 1960 - 1969 | 1969 | EEG-landbouwpolitiek op middellange termijn en betreffende het memorandum van de Europese Commissie inzake de hervorming van de landbouw in de EEG

Adviezen inzake de EEG-landbouwpolitiek op middellange termijn en betreffende het memorandum van de Europese Commissie inzake de hervorming van de landbouw in de EEG

Adviesnr. 1969/11 - 21 november 1969

Het is duidelijk dat er sprake is van overproduktie van de Europese landbouw.
Verder is er tegenstrijdig beleid.

Download:Volledig advies (1196 kB)

De Commissie ISEA tracht zich eerst een oordeel te vormen over de te verwachten trendmatige ontwikkeling op middellange termijn, om vervolgens op grond daarvan tot bepaalde aanbevelingen te komen over het in de EEG te voeren beleid.