Home | Publicaties | SER-adviezen | 1960 - 1969 | 1969 | Advies inzake maatregelen ten behoeve van minder draagkrachtigen

Advies inzake maatregelen ten behoeve van minder draagkrachtigen

Adviesnr. 1969/09 - 20 juni 1969

Er wordt overwogen een aantal maatregelen te treffen voor groepen met lage inkomens. Met name ziekenfondsverzekering en kinderbijslag.

Download:Volledig advies (975 kB)

Maatregelen worden overwogen ten behoeve van lage inkomens: enerzijds de ziekenfondsverzekering voor bejaarden en de kinderbijslagverzekering voor kleine zelfstandigen, voor minder draagkrachtigen,
anderzijds de vrijwillige ziekenfondsverzekering, waarin uitbreiding van de al bestaande premiereductieregeling voor groepen met lage inkomens wordt voorgesteld.

De raad is het hiermee eens. Enerzijds worden totale inkomens wat verhoogd, anderzijds worden enkele uitgaven wat verminderd. Een minderheid van de raad is het oneens met de uitwerking.