Home | Publicaties | SER-adviezen | 1960 - 1969 | 1969 | Advies ter beperking van de doorwerking van de prijs- en loonspiraal

Advies ter beperking van de doorwerking van de prijs- en loonspiraal

Adviesnr. 1969/07 - 30 mei 1969

Prijsstijging van medio december 1968 tot medio maart 1969: 5,2% (deel veroorzaakt door invoering BTW wordt geschat op 1,3%, daarnaast trad vóór invoering BTW belangrijke voorraadvorming op, 0,5%).
Een algemene prijs- en calculatiestop is afgekondigd.

De raad is verdeeld ten aanzien van het door de regering gevraagde.

Download:Volledig advies (1096 kB)

Standpunten zijn niet met elkaar in overeenstemming te brengen. Het punt was, het al dan niet wenselijk zijn van beperkte inkomensverbetering voor werknemers, waarbij werd gedacht aan een gedifferentieerde uitkering ineens à 1% van het jaarloon.

Een deel van de raad vindt een uitspraak hierover prematuur bij ontbreken van gegevens voor 1970, die wèl beschikbaar zullen zijn voor het halfjaarlijks economisch rapport.