Home | Publicaties | SER-adviezen | 1960 - 1969 | 1969 | Advies inzake ontslag aan vrouwelijke werknemers bij huwelijk en zwangerschap

Advies inzake ontslag aan vrouwelijke werknemers bij huwelijk en zwangerschap

Adviesnr. 1969/06 - 16 mei 1969

De Raad is van oordeel dat huwelijk of voorgenomen huwelijk geen motief voor ontslag zou mogen zijn. Eventuele wettelijke regeling zal eveneens ter overweging worden voorgelegd.

Download:Volledig advies (1152 kB)

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité en de resolutie van het Europees Parlement van 18 mei 1966, inhoudende goedkeuring en amendering van een ontwerp-aanbeveling van de EEG- Commissie inzake bescherming van het moederschap, moeten BW en enige wetten aangepast worden in die zin dat tijdens de zwangerschap en een periode daarna ontslag verboden is.