Home | Publicaties | SER-adviezen | 1960 - 1969 | 1969 | Advies inzake intrekking van de artikelen 6 en 8 van het buitengewoon besluit arbeidsverhoudingen 1945

Advies inzake intrekking van de artikelen 6 en 8 van het buitengewoon besluit arbeidsverhoudingen 1945

Adviesnr. 1969/05 - 16 mei 1969

Art. 6 verbiedt behoudens enige uitzonderingen, een arbeidsverhouding zonder toestemming van de directeur van het Gewestelijk Arbeidsbureau te beëindigen. Art. 8 verbiedt behoudens enige uitzonderingen, de werktijd van de werknemer op minder dan 48 uur/week te stellen.

Download:Volledig advies (635 kB)

Art. 9 bepaalt dat handelingen in strijd met art. 6 en 8 nietig zijn. De ophanden zijnde wettelijke regeling i.v.m. de vrijere loonpolitiek betekent dat genoemde artikelen BBA moeten vervallen. Art. 6 is volgens de raad van zo groot belang in het ontslagrecht dat hij hierover nu nog niet wil adviseren: nader advies volgt.